00-495 Warszawa,
ul.Hołówki 3 lok. 50

KRS: 0000118249
REGON: 0151866591
NIP: 5213207207
Konto (Bank Pocztowy):
85 1320 0019 1628 0681 2000 0001

Kontakt:
tel/fax: 22 841 26 32
tel. kom: 512 606 470
e-mail: agaddabska@wp.pl

Fundacja została powołana, w dniu 09.04.2002r. Aktem notarialnym Repertorium A - 2023/2002 przez notariusza Elżbietę Koziorowską ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa przez dr hab.n.med. Marka Dąbrowskiego, specjalizującego się w leczeniu chorób układu krążenia, od 2002 r. ordynatora Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

14 czerwca 2002 r Fundacja została wpisana przez Sąd Gospodarczy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000118249.

Cele statutowe:

1. udzielanie pomocy ludziom z chorobami krążenia;
2. dążenie do zmniejszenia umieralności spowodowanej chorobami krążenia;
3. zbudowanie pensjonatu dla ludzi starszych;
4. promocja kultury zdrowotnej;

Statutowe cele Fundacja realizuje poprzez:

1. finansowanie szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu kardiologii;
2. finansowanie stypendiów dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu kardiologii;
3. finansowanie zakupów dla szpitali sprzętu i leków dla leczenia chorób krążenia;
4. promowanie nowych metod leczenia poprzez finansowanie publikacji i wydawanie podręczników;
5. finansowanie budowy pensjonatu dla ludzi starszych a następnie wspieranie finansowe jego działalności.

 

© 2006-2012 Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii
Rada i Zarząd Darowizny Sprawozdania Przekaż 1% podatku Napisz e-mail